Dotace na tepelná čerpadla v Praze

Program Čistá energie Praha 2022 - 2023

Hlavní město Praha poskytuje dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Cílem Programu Čistá energie Praha, je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy v trvale obývaných bytových objektech s důrazem na potřebu snižování závislosti na dováženém zemním plynu.

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1853 ze dne 1. 8. 2022 vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2022 - 2023 (dále jen „Program“). Program je určen na podporu instalací tepelných čerpadel, akumulačních nádrží v rodinných domech s vytápěním kotlem na pevná paliva 3. a vyšší emisní třídy, solárních termických systémů a regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů v trvale obývaných bytových objektech.

Dotační program je určen:

  • fyzickým osobám s občanstvím členského státu EU, s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu, a

  • (bytovým) družstvům a společenstvím vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky,

které uvedli nebo uvedou do provozu podporovaný Projekt v termínu od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2023

Kompletní pravidla pro získání dotace na tepelná čerpadla naleznete zde: pravidla_CEP2223