Jak vybrat správný chladicí výkon klimatizace?

jak si vybrat spravnou klimatizaci

Při výběru a návrhu optimálního zařízení pro vaše potřeby je vhodné zjistit potřebný chladicí a případně topný výkon. Potřebný výkon určuje v první řadě velikost místností a také intenzita slunečního záření. Roli však hrají i další faktory, například orientace podle světových stran, účel místnosti a intenzita využití. Důležité je, jaké další zdroje tepla či kolik lidí se nachází v místnosti. Níže jsem pro Vás připravili přibližný postup pro výběr správného chladicího, případně topného výkonu klimatizace. V případě zájmu se na nás můžete obrátit a rádi Vám pomůžeme vypracovat přesný návrh. 

Chladicí výkon klimatizace je udávaný v kilowattech:

Při výběru klimatizačních jednotek se nejčastěji setkáváme s jejím výkonovým parametrem uváděným v kilowattech (chladicí výkon klimatizace). Mnohdy je tento údaj nepřesně interpretován, jako elektrický výkon / příkon klimatizace, určující spotřebu, což není pravda (například elektrický příkon - spotřeba klimatizace TOSHIBA SEYA NEW 2,5 kW je jen 1,23 kW při maximálním chladicím výkonu 3,2 kW). Tato spotřeba je ale při plném 100% výkonu klimatizace a klimatizace TOSHIBA jede na "plný výkon" jen při funkci HI-POWER, standardně na 75%, a to jen pár desítek minut, než se celý prostor vychladí a následně už jen udržuje nastavenou teplotu se spotřebou kolem 100-200W, někdy i méně.  

Jedná se totiž o chladící výkon klimatizace, neboli cooling kapacity, který je udáván v kilowattech a určuje teplo odebrané jednotkou z teplonosné látky za jednotku času. Jak ale takové definici rozumět a jak použít v praxi chladicí výkon při výběru vhodné klimatizace

Jednoduše! Pro jednoduchý a rychlý výpočet potřebného chladícího výkonu klimatizace můžete použít jednoduché pravidlo: na každý 1 metr krychlový potřebujeme v ideálních podmínkách chladící výkon 30 wattů. Pokud převedeme do praxe a vezmeme v potaz další vlivy, jako jsou lidé žijící v objektu, okna, oteplování sluncem, větráním, apod., tak počítejme chladicí výkon potřebný na 1 m3 zhruba 40 W. 

Příklad: 

  • nejdříve si vypočteme objem místnosti, kterou chceme chladit: místnost má stropy o výšce 2,5 metru a je o rozměru 5x5 metru. Výpočet objemu provedeme vynásobením výšky, šířky a délky místnosti: 2,5 x 5 x 5 = 62,5 m3
  • jelikož víme, že na 1 m3 potřebujeme cca 40 W chladicího výkonu, tak náš vypočtený celkový objem 62,5 m3 vynásobíme 40 W = 2500 W - převedeme na kilowatty / 1000 = 2,5 kW chladicího výkonu
  • Závěrem tedy vychází, že pro vychlazení místnosti o celkovém objemu 62,5 m3 budeme vybírat klimatizační jednotku o chladicím výkonu 2,5 kW (například výše uváděnou klimatizační jednotku TOSHIBA SEYA NEW 2,5 kW).

Chladicí výkon klimatizačních jednotek TOSHIBA: 

Jak víme z předešlého článku, tak klimatizace TOSHIBA udávají, jako hlavní parametr chladicí výkon klimatizace v kilowattech (např. TOSHIBA HAORI 4,5 kW, TOSHIBA SEYA NEW 2,5 kW, apod.).  Tento udávaný parametr (chladicí výkon) je však při standardním režimu chlazení (na cca 75% výkonu jednotky) a není zcela maximální, takže každá klimatizační jednotka má rezervu, aby se v případě potřeby, nebo použití režimu HI-POWER, dokázala tento chladicí výkon navýšit ještě o cca 25%. Jak vidíte, tak klimatizace TOSHIBA myslí i na rezervy a nemusíte mít tudíž strach, že by Vám vybraný chladicí výkon Vaší klimatizace nestačil na vychlazení Vašich prostor.