Jsme partnerem Talichova Berouna!

c36ca7f0-5f1d-4c66-b79a-263478c57d82

Město Beroun vyhlásilo rok 2023 rokem Václava Talicha.

Letošní 41.ročník oslavuje 140 let od narození Václava Talicha.

Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun se koná nepřetržitě od roku 1983. Hlavní koncertní řada se koná vždy v říjnu a listopadu.
Za tu dobu se zde představilo množství renomovaných těles a interpretů klasické hudby. Od doby svého vzniku je festival prestižní kulturně společenskou akcí nejen města Berouna, ale i širšího regionu. V roce 2001 převzal nad festivalem záštitu jeden z posledních Talichových žáků, renomovaný britský dirigent sir Charles Mackerras.
Pod záštitou tohoto milovníka české hudby probíhal festival až do roku 2009. V roce 2012 se festival konal pod záštitou ministrině kultury ČR. Prezidentem festivalu je od roku 2013 dirigent Jan Talich, prasynovec Václava Talicha.
V roce 2019 měl festival historicky nejvyšší návštěvnost. Cílem festivalu je přiblížit jej i mladému publiku, což potvrzují statistiky v nárustu mladých návštěvníků.
Festival pořádá také řadu doprovodných akcí a vzdělávací besedy pro děti místních základních a středních škol.
 V roce 2022 převzal nad festivalem záštitu ministr kultury Mgr. Martin Baxa a první místopředsedkyně poslanecké sněmovny Ing. Věra Kovářová, MIM.

Vstupenky na festival zakoupíte na následujícím odkazu: https://www.talichuvberoun.com/vstupenky

Nase firma se zařadila mezi partnery a sponzory festivalu: https://www.talichuvberoun.com/partne%C5%99i

7b4f706e-3c13-4af0-9627-0ea5b567ef8c